La assegurança de vida assegura al teus, assegura els accidents, assegura la invalidesa, assegura la defunció, assegura la infermetat… en definitiva assegura la tranquil•litat de que passe el que passe la teua família estarà be