Existeixen diferents motius i actes administratius en els quals la topografia es fa necessària per a aportar major seguretat jurídica a una operació de compravenda o d’inscripció en el registre de la propietat.